Duurzame energie vergelijken

Vergelijk energieleveranciers

Groene energie, hoe werkt dat?

 

Duurzame energie kan op verschillende manieren worden opgewekt. In Nederland zijn zonne-energie en windenergie de meest bekende. Zonne-energie wordt gegenereerd door zonnepanelen, terwijl windenergie afkomstig is van windturbines. In regio’s met aanzienlijke hoogteverschillen wordt ook gebruik gemaakt van waterkrachtcentrales. Bovendien wordt biomassa steeds vaker ingezet voor de opwekking van energie. Het is belangrijk om te weten dat het voor jouw elektriciteitsgebruik niet uitmaakt of de energie groen of grijze stroom betreft, je kunt gewoon de benodigde hoeveelheid elektriciteit afnemen.

Toenemend aandeel groene stroom in Nederland

In 2019 werd er al groene stroom opgewekt voor ongeveer 6 miljoen huishoudens in Nederland. Dit betekent niet dat precies 6 miljoen huishoudens groene stroom gebruiken, aangezien een deel ervan door bedrijven wordt afgenomen. In Nederland is windenergie de meest gebruikte vorm van duurzame energie. Tegen 2030 moet 70% van de totale energieproductie in Nederland duurzaam zijn. Voor dit doel worden voortdurend nieuwe technologieën ontwikkeld. Zowel huishoudens als bedrijven en instellingen stappen steeds meer over op duurzame energie.

 

De prijs voor groene stroom

Voor groene stroom betaal je in principe hetzelfde als voor grijze stroom, ondanks dat de opwekkingskosten doorgaans hoger zijn. Dankzij overheidssteun worden deze meerkosten niet direct aan de consument doorberekend. Als je momenteel nog grijze stroom afneemt, is er dus geen financiële belemmering om over te stappen op groene energie. Steeds meer energieleveranciers bieden uitsluitend groene stroom aan, en hanteren daarbij dezelfde competitieve tarieven als leveranciers met een grijze stroomaanbod.

 

Echt groene stroom?

Wanneer je kiest voor een leverancier van groene stroom, mag je verwachten dat de geleverde elektriciteit daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Het is echter belangrijk om te beseffen dat groene stroom vaak vermengd wordt met grijze stroom voordat het op het elektriciteitsnet wordt gezet. Met andere woorden, je krijgt geen afzonderlijke leiding die uitsluitend groene stroom levert, aangezien dit technisch niet haalbaar is. Desalniettemin moet een groot deel van de geleverde stroom op korte termijn groen zijn, wat betekent dat jouw elektriciteit momenteel al grotendeels duurzaam wordt opgewekt, of binnen enkele jaren zal worden.

 

transparantie door je leverancier

Wanneer je voor groene stroom kiest, dient de energieleverancier aantoonbaar te maken dat de geleverde elektriciteit daadwerkelijk groen is. Dit gebeurt aan de hand van garantiecertificaten en stroometiketten. Hierop staat gedetailleerd vermeld hoe de stroom is opgewekt en uit welke energiebronnen deze afkomstig is. Groene stroom wordt deels ook geïmporteerd, aangezien sommige Europese landen meer groene stroom produceren dan ze zelf nodig hebben. Deze groene stroom wordt naar onder andere Nederland geëxporteerd, aangezien we hier nog niet volledig zelfvoorzienend zijn wat elektriciteit betreft. De geïmporteerde stroom is uiteraard ook groen.